|
ثبت نام

021- 88924472

سیستم انتشار اطلاعات گیو

            معرفی محصول                          

یکی از مهمترین مشخصات یک سیستم جامع فروش، قابلیت جمع آوریو تجمیع اطلاعات از فروشگاهها ، جهت بررسی عملکرد شعبات

مختلف در دفتر مرکزی اعم از فروش روزانه، هزینه های صورت گرفته، موجودی کالا و کالاهای پرفروش در فواصل زمانی مختلف در شعبات

می باشد

سیستم انتشار  اطلاعات گیوبه گونه ای طراحی شده است که قابلیت انتقال و به روزرسانی اطلاعات را هم به صورت اتوماتیک و مطابق با

درخواست مشتری در فواصل زمانی تعین شده و هم به صورت دستی دارا می باشد.

بدین ترتیب سازمان و دفتر مرکزی میتواند کنترل کاملی بر عملکرد بخشهای مختلف خود و گردش عملیات و اطلاعات تمامی فروشگاه ها

داشته باشد

  مزایا                                          

بروز بودن اطلاعات دفتر مرکزی

کاهش هزینه های رفت و آمد جهت بازدیدهای دوره ای از شعبات

تسریع کننده عملیات و انتقالات بین مرکز و شعبات و از شعبات به مرکز

از بین بردن دوباره کاری ها در شعب جهت وارد نمودن کالاها و مشخصات مربوط به کالا

و ...

                قابلیت ها ومشخصات فنی   

امکان ارسال اطلاعات در شبکه های LAN  و WAN (اینترنت)

انتقال اطلاعات بر مبنای پروتکل TCP/IP

استفاده از پایگاه داده قدرتمند MS SQL Server

انتقال اطلاعات به صورت Online  و Offline

و ...